Crkva Sv. Dominika

Posvećena sv. Dominiku 14. studenoga 1314. godine, kao tada jedan od najvećih prostora na istočnoj jadranskoj obali (42 x 14 m).