Crkva Sv. Dominika

Čudo sv. Dominika

Ulje na platnu 262 x 171 cm. Prag 1911.

U pozadini je crkvena unutrašnjost s dijelom stipesa, a u sredini lik sv. Dominika, ekstatična pogleda okrenuta prema nebu i ruku ispruženih iznad klečeće majke s mrtvim djetetom u naručju. Lijevo u prednjemu planu prikazan je ženski lik u stavu proskineze pred čudom oživljavanja djeteta. Umjetnik je palu naslikao svijetlom paletom u postimpresionističkoj maniri g. 1911. dok je bio profesor umjetničke akademije u Pragu.

Na vrh