Crkva Sv. Dominika

Silazak Duha Svetoga

Ulje na platnu 400 x 247 cm. ≈ 1575.

Velika oltarna pala s portretom donatora Vice Stjepovića Skočibuhe (1534. – 1588.), bogata pučanina, pomorca i trgovca. U prošlosti je bila pripisivana Giorgiju Vasariju. No daljnja istraživanja i produbljena analiza pokazali da se radi o toskanskome majstoru Santiju di Titu, učeniku Agnola Bronzona (1503. – 72.), najznačajnijega predstavnika toskanskoga manirizma.Silazak Duha Svetoga najznačajnija je slika koju su Dubrovčani naručili od poznatijih talijanskih majstora u drugoj polovini XVI. st.

Na vrh