Klaustar

Gotičko-renesansna cjelina, jedinstvena na istočnoj jadranskoj obali. Znamenito je graditeljsko ostvarenje
iz XV. st. te prvi prodor firentinske renesanse u dubrovačko sakralno graditeljstvo.