Klaustar

Klaustar i okupacija

Klaustar je u vrijeme francuske okupacije (1806. – 1814.) bio pretvoren u konjušnicu. Rupe u kojima je konjima davana zob i danas su vidljive na ogradi među stupcima južnoga dijela klaustra kao svjedočanstvo toga vremena. Tada je zazidan i trijem, a vojska je zaposjela najveći dio samostana i knjižnicu pretvorila u vojničku spavaonicu. Nestali su mnogi dragocjeni rukopisi i rijetka izdanja.

Na vrh