Knjižnica

Knjižnično blago

Knjižnica čuva veliko kulturno blago koje se sastoji od oko jedne stotine srednjovjekovnih rukopisa počevši od XI. st. od kojih su mnogi bogato iluminirani, 249 inkunabula (najviše na jednom mjestu u jugoistočnoj Europi), te više vrlo vrijednih starijih izdanja i rariteta. Unatoč pljački koja se dogodila u napoleonskoj okupaciji samostana (1806 – 1814), samostanska knjižnica i danas čuva više od 200 tiskanih djela koja pokrivaju razdoblje od kraja XV. do kraja XIX. st. iz kemije, mineralogije, antropologije, anatomije, higijene, interne i cerebrarne medicine, ortopedije, kirurgije, oftalmologije, psihologije, gerontologije, zatim traktate o gotovo svim vrstama bolesti i načinu njihova liječenja. Zastupljena su i djela iz uže farmaceutske struke kao što su poznavanje biljaka i pravljenje lijekova biljnoga, organskoga i mineralnoga podrijetla.

Na vrh