Ljekarna

U okviru svoje brige za javno dobro grada Dubrovnika i njegovih građana, Dominikanci su, pored javne gimnazije za sve građane, sredinom XVII. st. u svom samostanu otvorili i javnu ljekarnu.