Ljekarna

Javna Ljekarna

Dubrovnik je kao lučki grad, koji je održavao intenzivne trgovinske veze sa zemljama Bliskog istoka i gotovo svim državama na Mediteranu i lukama u kojima su razmjerno često izbijale epidemije kužnih bolesti, bio u neprestanoj opasnosti da se one i na nj prenesu. Zbog toga se, pored dobro organizirane zdravstvene službe, postojanja karantene u Lazaretima i već postojeće javne ljekarne, otvori i jedna druga ljekarna (aromataria, officina aromataria, officina pharmacopeae) koja je bila smještena u sjeveroistočnom samostanskom prizemlju. Njezin rad nadziralo je posebno vijeće nadzornika (inspectores pharmacopeae) koji su vodili brigu da se njezina djelatnost odvija po svim državnim i redovničkim zakonima i pravilima. Ljekarna je djelovala do francuske okupacije grada početkom XIX. st. kada je, kao i mnoge druge ustanove javnog i privatnog karaktera, bila ukinta.

Na vrh