Ljekarna

Rukopisi

Dubrovački dominikanac fr. Grgur Budislavić (oko 1485 – 1551), napisao je djelo Silva naturae sive observationes in historiam naturalem et rem pharmaceuticam, danas u knjižnici sveučilišta u Bologni, koje govori o biljkama, životinjama, rudama i njihovoj praktičnoj upotrebi u medicini i farmaceutici. Drugi dubrovački dominikanac fr. Ignacije Akvilini (1641 – 1713), enciklopedijski duh i neumoran znanstvenik, uz brojna djela iz medicine ostavio je iza sebe priručnik praktične medicine u stihu na hrvatskom jeziku Liječnik kućni kao prvo djelo medicinske književnosti u stihu. Najstariji sačuvani rukopis u samostanskoj knjižnici je SUPER NONUM LIBRUM ALBUMASARIS DE  AEGRITUDINIBUS SYLLANUSA DE NIGRIS (+ 1476) iz druge polovice XV. st Tako širok raspon djela gotovo svih vrsta medicine više sliči stručnoj knjižnici nekog medicinskog fakulteta nego knjižnici jednoga, iako velikoga i važnog samostana. Većina tih djela bila je na usluzi ljekarni, a neka potječu iz donacije liječnika koji su djelovali u Dubrovniku.

Na vrh