Prikaži galeriju
Muzej

Bogorodica sa svecima

Tempera i pozlata na dasci. Lijevo polje 70 x 78 cm, srednje polje 171 x 78 cm, desno polje 170 x 78 cm. Dubrovnik ≈ 1500.

Središnjim poljem dominira dostojanstven i pomalo snen lik Bogorodice s Djetetom u krilu, okružen dvjema anđeoskim glavicama sa svake strane. Desnom rukom nježno zakriljuje obnaženu nogu Sina, a drugom ga, u kojoj drži ljiljan, pridržava s leđa. Dijete je desnu ruku podiglo na blagoslov, a u lijevoj, priljubljenoj uz tijelo, ima križ. Pod Marijinim nogama je mjesečev srp, simbol Bezgrješnoga Začeća. Na lijevome pobočnom polju je sv. Vlaho (Blaž), zaštitnik Dubrovnika. Uz njega je sredovječni lik sv. Pavla. Drugo krilo triptiha prikazuje sv. Dominika, s modelom crkve u rukama. Na prsima mu je pogrješno naslikano Sunce, simbol sv. Tome Akvinskoga. Uz njega je sv. Augustin.Triptih vremenski pripada renesansi, ali je stilski u određenomu zaostatku. Zlatom obojena pozadina odaje konzervativni način slikanja. Renesansa se očituje u plasticitetu i živahnosti likova, klasičnoj kompoziciji i perspektivno slikanu podu.

Na vrh