Muzej

Glava starca

Mramor, kasno XVI st.

Donedavno je ovaj kip čuvan u samostanu kao djelo nepoznatoga majstora i portret nekoga ugledna Dubrovčanina, dobrotvora samostanske zajednice, ali nova arhivska istraživanja i stilska analiza pokazuju da se radi o djelu Nikole Lazanića s otoka Brača. Taj nadareni kipar školovao se u Rimu gdje je – između ostaloga – oko g. 1581. za tamošnju hrvatsku bratovštinu Sv. Jeronima izradio 20 mramornih reljefa toga sveca. Ova, djelomično oštećena, skulptura istančanih portretnih svojstava znatno nadilazi ostvarenja naše primorske baštine. Vrativši se u domovinu, Nicola Lazanić je posljednje godine života proveo u Dubrovniku i, po primjeru rimskih umjetnika, među domaćim umjetnicima bio jedini zaslužni nositelj modernih smjernica.

Na vrh