Muzej

Krist i Bogorodica (Mater Dolorosa)

Diptih, tempera na dasci 55,2 x 38,7 cm, 55,7 x 40 cm

Isus, naslikan na tamnoj pozadini, pokazuje rane na podignutim rukama dok mu se na čelo i vrat slijeva krv ispod trnove krune. Lice uokviruje mala brada bez brkova, a glavu mu okružuje zvjezdolika aureola s ucrtanim viticama zlatnoga križa. Bogorodica, kristalnih očiju, u plavu je ogrtaču s tipično složenim bijelim rupcem oko glave. S uzdignutim je sklopljenim rukama i suzama na ukočenu licu. Iza glave zvjezdoliko se šire linije zlatne aureole. Na pozadini diptiha naslikani su lubanja i pješčani sat (klepsidra), simbol prolaznosti, kojemu je sav pijesak iscurio u donji dio. Diptih je, po tradiciji, služio kao pokretni oltar dubrovačkim dominikancima koji su pratili poklisare u Turskome Carstvu. Diptih je u prošlosti bio atribuiran raznim flamanskim, nizozemskim, njemačkim i sjevernofrancuskim majstorima. Međutim, povjesničar fr. Stjepan Krasić je stilskom analizom i usporedbom sa sličnim djelima u nekoliko europskih galerija dokazao da se radi o nizozemskom kasnogotičkom majstoru H. Memlingu.

Na vrh