Muzej

Krštenje Kristovo

Poliptih, tempera i pozlata na dasci 240 x 249 cm. Dubrovnik, 1448.

Poliptih je prema ugovoru iz g. 1448. naručen od kotorskoga majstora Lovre Dobričevića i Matka Junčića u vrijednosti od 45 dukata za glavni oltar dominikanske crkve u Dubrovniku. Čini se da su umjetnici podijelili posao pa je vjerojatno Junčić izradio u drvorezu prekrasni okvir slike, a Dobričević naslikao likove. Na poliptihu su prikazana dva reda likova. U donjemu redu u sredini je prizor Kristova krštenja na Jordanu, s desne strane su sv. Nikola i sv. Mihael, a s lijeve sv. Vlaho i sv. Stjepan.  U gornjemu su nizu polufigure: u sredini Bogorodica s Djetetom, u sredini, i sv. Dominik, sv. Petar Mučenik i sv. Petar Apostol, Sv. Franjo, lijevo i desno. Slike s predele su propale, a znatno je bio oštećen i prizor Kristova krštenja pa je prilikom jedne od ranijih obnova doslikana glava i dio Kristova poprsja.

Na vrh