Muzej

Navještenje Marijino

Tempera na platnu 217 x 239 cm s predelom i okvirom. Dubrovnik, 1513.

Pala je izrađena po narudžbi trgovca i pomorca Marka Kolendića s otoka Lopuda za oltar Marijina navještenja u dominikanskome samostanu sv. Nikole na istoimenomu otoku. U kompoziciji navještenja u otvorenu prirodnome krajoliku dominiraju likovi Marije i arkanđela Gabrijela. Okomita os kompozicije uokvirena je likom Boga Oca u vijencu anđeoskih glava, a dolje je plava vaza s ljiljanima. Na niskoj ogradi terase, iza arhitekture udaljene lođe, u okviru renesansnoga trijema prikazan je, u smanjenu omjeru, susret Marije i Elizabete. Na kružnu polju na Marijinu klecalu ispisan je votivni zapis: AN(N)O D(OMI)N(I) AD(DE) XVI. MARCII. MARCO. DE BIAGIO COLLENDICH PATRON DE NAVE FECCE FARE QVESTO ALTARE [A]LLO HONORE DEL ANNVNCIATA. Slika nosi potpis autora: NICOLO RAGVSEO PINSE. Pri dnu je treći natpis: INSVLA TE MEDIA VIRGO QVIBVS POTEST LAVDIBVS EXTOLL(IT).

Na vrh