Muzej

Sacra Conversatio

Tempera i pozlata na dasci 204 x 200 cm, atika 92,5 x 222 cm. Dubrovnik, 1513.

Pala je sastavljena od četvrtasta glavnoga polja i trokutna zabata na vrhu (timpana). Na glavnome, simetrijski komponiranu polju prikazan je lik Bogorodice s Djetetom na raskošno ukrašenu renesansnome prijestolju. Plavo nebo i oblaci u prekrasnu krajoliku još više ističu renesansnu ljepotu i dostojanstvo Marijina lika. Do njezinih je nogu sa svake strane jedan anđeo. Lijevo su raskošno odjeveni sv. Julijan (koji na desnoj ruci drži sokola) i sv. Jakov s knjigom u ruci, a desno sv. Dominik s knjigom i ljiljanom u rukama te apostol Matej. U desnomu donjem kutu prikazan je donator pale Orsat Đurđević. Pala je izrezana na dnu središnjega dijela kako bi se u svakome trenutku mogle vidjeti najvrjednije svetačke moći prenesene nakon potresa 1667. iz katedrale u riznicu iza kapitula. Osim svoje umjetničke, slika ima i povijesnu vrijednost jer predstavlja umjetnikov raskid s elementima srednjovjekovne umjetnosti i kvalitativan pomak u prihvaćanju renesansnoga shvaćanja umjetnosti.

Na vrh