Prikaži galeriju
Muzej - Kapitul

Bogorodica s djetetom

Tempera na drvu, 125 x 96 cm. XVI. st.

Gotovo cijelu površinu zaprema lik Bogorodice do pojasa s Djetetom koje se nježno priljubljuje licem uz majčino lice. Odjevena je u crveni maforion, a Isus u bijelo-plavičastu haljinu i cinober plašt ispod kojega izranjaju bose noge. S obje strane u visini Marijine glave dva su anđela na stiliziranim oblacima. Gornja ikona uklopljena je u jednu veću sliku („pala portante“) koju je početkom XVII. st. izradio Pasquale Ottino (1578 – 1630) s tipičnim svetačkim licima uzdignutih pogleda. Osobito je kvalitetno naslikan lik sv. Antuna opata. U gornjemu su dijelu likovi sv. Janje (Agneze) i sv. Uršule (sv. Jelene križarice). Dolje u sredini, uz rub ikone, naslikan je grb razdijeljen zlatnim vodoravnim pojasom. U gornjemu su polju grb dubrovačke obitelji Guska s dvije zvijezde, a u donjemu dijelu inicijali PBP Ova dvostruka slika potječe s kasnije uklonjena oltara i veće pale dvaju različitih majstora. Nakon restauracije g. 1966. u njezinu desnomu kutu otkriven je potpis: DONATV[S] BIZA[MANVS] PIN[XIT], čime je omogućena atribucija bratu slikara Angelosa Bizamanosa koji je neko vrijeme (1518. – 1519.) radio u Dubrovniku.

Na vrh