Muzej - Kapitul

Kapitul

Iz klaustra se u dvoranu kapitula ulazi kroz gotička vrata. Sa strana su dvije bifore kojima je naknadno uklonjen šiljasti luk. Lijepo izgrađena dvorana kapitula četvrtastog oblika (9 x 14 m) s plitkim svodom “na jedra” služila je kao samostanska vijećnica u kojoj su donošene najvažnije odluke. Sagradio ju je ugledni dubrovački graditelj Božitko Bogdanović. Plitki svod kapele upire se u obične menzole, a u pločniku je bilo 30-ak grobnih ploča iz XV. i XVI. st. U prednjem dijelu kapele bili su grobovi plemićkih obitelji, među kojima i grobovi pjesnika Dinka Ranjine (1536. – 1607.), Junija Palmotića (1607. – 1657.), zatim kotorskoga plemića Bolice i dr., a u stražnjoj prostoriji renesansni sarkofag stonskoga biskupa Petra Gučetića-Dragojevića (1493. – 1564.). Po konstrukciji dvorane može se lako zaključiti da je kapitul bio pregrađen zidom po širini i renesansnim lukom po visini. Taj luk s bogatom plastikom na kapitelima po geometrijskim je proporcijama i izvedbi najsavršeniji renesansni luk na dubrovačkom području. U kapitul su nakon velikoga potresa iz1667. godine iz katedrale bili preneseni najdragocjeniji predmeti, crkveno posuđe i moći svetaca gdje su ostali do 1721. godine. Kako bi se sve to smjestilo na sigurno mjesto, dvorana kapitula je tom prilikom bila pregrađena na dva dijela.

Na vrh