Muzej - Kapitul

Sv. Vlaho, sv. Marija Magdalena s Tobijom, arkanđelom Rafaelom i donatorom

Ulje na platnu. Venecija ≈ 1550.

Vrijedan umjetnički rad glasovitoga mletačkog slikara visoke renesanse Tiziana Vecellija, o čemu svjedoči kompozicija slike, izvanredni likovi Marije Magdalene i sv. Vlaha te pojedini koloristički detalji. Sredinom platna dominira sv. Marija Magdalena duge raspletene kose, sklopljenih ruku, pogleda uprta u nebo. S jedne strane joj stoji starački lik sv. Vlahe s bijelom mitrom na glavi, ogrnut tamnocrvenim pluvijalom. U desnoj mu je ruci biskupski štap, u lijevoj idealiziran model grada. S druge je strane arkanđeo Rafael u tirkiznoj haljini kao pratilac maloga Tobije odjevenoga u kratku haljinicu s ribom u desnoj ruci. Pred skupinom je donator, vjerojatno Damjan Pucić, u klečećemu položaju, tamne kose i brade, odjeven u crnu odjeću. Osnovna boja pale je smeđe-zelena, vrlo smirena i fino nijansirana. Prvi spomen slike u crkvi sv. Dominika potječe s kraja XVI. st. Sliku je Tiziano Vecellio naslikao oko 1550. godine. Nakon više popravaka i jednog atentata u 19. i 20. stoljeću, vrijedno platno temeljito je obnovljeno u zagebačkoj radionici Hrvatskog restauratorskog zavoda između 2001. i 2006. godine. Restauratorski radovi znatno su povećali čitljivost slikareva rukopisa i kromatskih odnosa, dopuštajući vjerodostojnije sagledavanje likovnih i stilskih obilježja djela. Dopunjeni prirodoznanstvenim istraživanjima i uvidom u slikarevu tehniku, omogućili su detaljnije usporedbe s majstorovim načinom rada, osobito sa sigurno datiranim djelima s kraja petog i početka šestog desetljeća 16. stoljeća.

Na vrh