Samostan

"Dominikanski samostan je ‘zjenica desnog oka’ Vlade i naroda"
- iz dopisa dubrovačkog Senata Rimu, XVII. St