Zvonik

Toranj zvonika

Visinom od 40 m, zvonik dominira cijelim gradom. Oko g. 1390. gradnju je započeo Cecho iz Monopolija u Apuliji, a potrajala je sve do sredine sljedećega stoljeća, što je rezultiralo stilskim izgledom s primjesama romaničkoga, gotičkog i renesansnog sloga. Stupovi prizemlja ukrašeni su plosnatim listovima i zupčastim vijencima na kapitelima koji drže uske gotičke lukove. Vijenci dijele zvonik na katove u kojima su kasnogotičke bifore s okruglim lukovima obrubljene nizovima “dijamanata”. Nad završnim vijencem slijepih šiljastih arkadica diže se osmerostrana loža pokrivena kruništem u čijim se svinutim linijama, reljefnim cvjetnim vijencima očituje duh baroknoga doba.

Na vrh